baner-bot

Polisi Amgylcheddol

CYNALIADWYEDD-Polisi Amgylcheddol1

Mae URBANMINES wedi gosod polisi amgylcheddol fel thema reoli sydd â’r flaenoriaeth uchaf, wedi bod yn gweithredu ystod eang o fesurau yn unol â hynny.

Mae prif ganolfannau gwaith maes a swyddfeydd rhanbarthol y Cwmni eisoes wedi derbyn ardystiad systemau rheoli amgylcheddol ISO 14001, ac mae'r Cwmni hefyd yn cyflawni ei rôl fel dinesydd corfforaethol yn egnïol trwy hyrwyddo ailgylchu mewn gweithgareddau busnes a dadwenwyno deunyddiau niweidiol, na ellir eu hailgylchu.Ar ben hynny, mae'r Cwmni yn mynd ati i hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion ecogyfeillgar megis dewisiadau amgen i CFCs a sylweddau niweidiol eraill.

1. Rydym yn cysegru ein technolegau metel a chemegol perchnogol i'r genhadaeth o ehangu a gwella defnyddioldeb cynhyrchion wedi'u hailgylchu o ansawdd uchel â gwerth ychwanegol uchel.

2. Rydym yn cyfrannu at warchod yr amgylchedd trwy gymhwyso ein technolegau Metelau Prin a Daearoedd Prin i'r dasg o ailgylchu adnoddau naturiol gwerthfawr.

3. Rydym yn cadw'n gaeth at yr holl reolau, rheoliadau a chyfreithiau amgylcheddol perthnasol.

4. Rydym yn gyson yn ceisio gwella a mireinio ein systemau rheoli amgylcheddol i atal llygredd a difrod amgylcheddol.

5. Er mwyn cyflawni ein hymrwymiad i gynaliadwyedd, rydym yn monitro ac yn adolygu ein hamcanion a'n safonau amgylcheddol yn ddi-baid.

CYNALIADWYEDD-Polisi Amgylcheddol5